CategoriiPentru a comanda o lucrare din cele de mai jos intrati aici


1 Actionarea electrica cu motor asincron trifazat alimentat de la un convertor static de frecventa
2 Alimentarea sistemelor de comanda programabile
3 Amplificatorul operational. Circuite integrate
4 Circuite integrate analogice
5 Codoare si decodoare de date
6 Computer de bord auto. Controlul de timp al sistemului
7 Considerente legate de proiectarea antipertubativa a cablajelor imprimate
8 Cresterea eficientei energetice prin introducerea unor unitati de cogenerare cu turbine cu gaze
9 Criptografie printr-un codor-decodor haotic autosincronizabil ce poate fi implementat complet digital
10 Cuptor cu microunde. Ghiduri de unda uniforma
11 Cuptor electric cu rezistoare pentru sterilizare de material si instrumentar medical
12 Efecte ale regimului deformant in instrumentatie
13 Elemente de calcul si proiectare a retelelor de fibra optica
14 Generatare de impulsuri cu microcontroler. Implementarea soft a unei tastaturi matriciale
15 Generatoare de functii. Considerente legate de proiectarea antipertubativa a cablajelor imprimate
16 Influenta volumului corpului supus deformarii si a conditiilor exterioare de frecare asupra rezistentei la deformare
17 Instalatii frigorifice. Schema tehnologica si de automatizare a instalatiei frigorifice cu comprimare mecanica
18 Managementul compensarii poluarii armonice in sistemele de alimentare cu energie electrica
19 Masurarea defazajului. Fazmetru virtual
20 Metode de sincronizare si modulatie
21 Modelarea numerica a solicitarilor dielectrice ale izolatoarelor de trecere la transformatoarele
22 Montare instalatii de desulfurare gaze arse la blocuri energetice (S.C. XYZ S.A.)
23 Nivelul fizic al sistemului de comunicatie GSM
24 Pachet de programe Java pentru proiectarea si simularea blocurilor de filtre
25 Pachet de programe software pentru proiectarea amplificatoarelor de microunde cu structura distribuita
26 Pierderi de putere si energie in retele electrice
27 Proiectarea asistata de calculator a infasurarilor in dublu strat a masinilor electrice de curent alternativ
28 Proiectarea schemei bloc a unui emitator
29 Proiectarea si realizarea un mini robot mobil autonom cu roti actionat de motoare de curent continuu
30 Proiectarea unui emitator radio reconfigurabil prin software, blocul de radiofrecventa
31 Proiectarea unui sistem de actionare electrica intr-o cascada
32 Roboti mobili.Sistemul de actionare al robotului mobil
33 Simularea functionarii unei linii de sortare intr-un sistem flexibil de fabricatie
34 Sincronizarea in retelele numerice de transmisiuni
35 Sistem de acces pentru personal autorizat intr-un perimetru protejat
36 Sistem de achizitie de date pentru sesimografe marine
37 Sistem de monitorizare a gradului de poluare din canioanele urbane
38 Sistem de transmitere secretizata a imaginilor statice
39 Sisteme adaptive de antene
40 Stand experimental pentru actionari electrice
41 Studiul procesului precipitatie - scurgere. Utilizarea datelor GIS in modelarea hidrologica
42 Sudarea cu arc electric. Tehnologii de fabricare a miezului magnetic si realizarea infasurarilor
43 Tehnici de modulatie PWM cu unde modulatoare partial constante
44 Tehnologia incercarilor mecanice statice si incercarilor de duritate
45 Terminal pentru retelele numerice de transmsiuni
46 Testarea circuitelor integrate folosind ca metoda de compresie analiza de semnatura
47 Utilizarea circuitelor logice programabile in implementarea unor functii de masurare