CategoriiPentru a comanda o lucrare din cele de mai jos intrati aici


1 Amortizarea. Studiu privind calculul si contabilitatea amortizarii (S.C. XYZ S.A., Ploiesti) Detalii
2 Analiza aplicarii impozitului pe venitul global (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara) Detalii
3 Analiza cheltuielilor cu personalul (S.C. XYZ S.A.) Detalii
4 Analiza cheltuielilor salariale (S.C. XYZ S.A.) Detalii
5 Analiza cifrei de afaceri Detalii
6 Analiza complexa a cheltuielilor si veniturilor (S.C. XYZ S.A., Constanta) Detalii
7 Analiza economica si metode de determinare a riscului in auditul contabil Detalii
8 Analiza economico-financiara pe baza de bilant si cont de profit si pierderi (S.C. XYZ S.R.L., Alba Iulia) Detalii
9 Adaptarea solutiilor informationale financiar-contabile la mediul internet Detalii
10 Analiza efectului de levier financiar.Indicatori cu caracter general Detalii
11 Analiza financiar contabila. Bilantul contabil-echilibru financiar (S.C. XYZ S.A.) Detalii
12 Analiza gestiunii impozitelor directe si indirecte (S.C. XYZ S.A.) Detalii
13 Analiza indicatorilor economico-financiari. Contabilitatea veniturilor (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
14 Analiza pe baza de bilant a situatiei patrimoniului, financiara si a rezultatelor (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
15 Analiza performantelor intreprinderii pe baza contului de profit si pierdere (S.C. XYZ S.A.) Detalii
16 Analiza privind taxa pe valoarea adaugata datorata de catre (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
17 Analiza sistemului de salarizare si de reflectare in evidenta contabila a drepturilor salariale aferente la XYZ Detalii
18 Analiza structurii financiare pe baza raporturilor de sinteza contabila (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
19 Analiza, elaborarea si certificarea bilantului contabil (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
20 Asezarea si perceperea impozitelor indirecte. Contabilitatea operatiunilor de leasing (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara) Detalii
21 Asezarea si perceperea taxei pe valoarea adaugata si a accizelor Detalii
22 Aspecte financiar contabile in activitatea unei societatii si studiul contabilitatii si gestiunii stocurilor (S.C. XYZ S.A.) Detalii
23 Aspecte metodologice si tehnici contabile de inventariere si evaluare a stocurilor (S.C. XYZ S.A., Brasov) Detalii
24 Aspecte privind contabilitatea comertului Detalii
25 Aspecte specifice privind contabilitatea distributiei de marfuri (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
26 Auditarea intreprinderii Detalii
27 Auditarea intreprinderii. Auditul financiar contabil Detalii
28 Auditarea societatilor comerciale, instrument de analiza si diagnostic economico-financiar (S.C. XYZ S.A., Craiova) Detalii
29 Bazele contabilitatii. Sfera de aplicare Detalii
30 Bazele organizarii contabilitatii. Contabilitatea capitalului Detalii
31 Bilantul contabil (S.C. XYZ S.A.) Detalii
32 Bilantul contabil - sursa informationala fundamentala in analiza financiara Detalii
33 Bilantul contabil in Romania. Analiza corelatiei creante-obligatii (S.C. XYZ S.A.) Detalii
34 Bilantul contabil si sistemul informatic. Model privind situatia patrimoniului (S.C. XYZ S.A.) Detalii
35 Bilantul contabil, baza informationala a analizei patrimoniului si a performantelor activitatii unei firme Detalii
36 Bilantul contabil, mijloc de fundamentare si control a functiei decizionale (S.C. XYZ S.A., Brasov) Detalii
37 Bilantul contabil. Analiza gestiunii financiare a intreprinderii (S.C. XYZ S.A.) Detalii
38 Bilantul contabil. Elaborarea si analiza bilantului contabil (S.C. XYZ S.A., Ploiesti) Detalii
39 Bilantul contabil. Model privind situatia patrimoniului (S.C. XYZ S.A.) Detalii
40 Bilantul si contul de rezultate, surse de informare in managementul trezoreriei (S.C. XYZ S.R.L., Timisoara) Detalii
41 Calculul drepturilor salariale si contabilitatea decontarilor la (XYZ, Ploiesti) Detalii
42 Calculul drepturilor salariale, a retinerilor generate si reflectarea lor in contabilitate (S.C. XYZ S.A., Tecuci) Detalii
43 Calculul indicatorilor simpli si sintetici ai variatiei (imprastierii) Detalii
44 Calculul si contabilitatea drepturilor salariale ale personalului. Contractul de munca (S.C. XYZ S.R.L., Ploiesti) Detalii
45 Capitalul uman si efectul remuneratiilor in perspectiva standardelor internationale de contabilitate (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
46 Caracteristici privind organizarea contabilitatii cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor (S.C. XYZ S.R.L.) Detalii
47 Conceptul de capital si de mentinere a capitalului in viziunea Standardelor Internationale de Contabilitate Detalii
48 Conducerea contabilitatii activelor imobilizate si analiza acestora Detalii
49 Conducerea si organizarea contabilitatii materialelor la un ordonator de credite Detalii
50 Contabilitate de gestiune. Sistem international privind costurile Detalii

1 | 2 | 3 | 4