CategoriiPentru a comanda o lucrare din cele de mai jos intrati aici


51 Analiza economica pe baza bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil (S.C. XYZ S.A., Targoviste)
52 Analiza economica si financiara a firmei. Prognoza fenomenelor economice
53 Analiza economico - financiara a unui proiect de investitii cu prilejul avizarii si aprobarii sale
54 Analiza economico-financiara a structurii activelor corporale si necorporale si a amortizarii
55 Analiza economico-financiara a unui proiect de investitii (S.C. XYZ S.A., Giurgiu)
56 Analiza economico-financiara la nivel microeconomic. Analiza rentabilitatii (S.C. XYZ S.R.L.)
57 Analiza eficientei activitatii societatii (S.C. XYZ S.A.)
58 Analiza eficientei economice a tehnologiei CTP
59 Analiza eficientei utilitatii resurselor umane (S.C. XYZ S.A.)
60 Analiza eficientei utilizarii fortei de munca (S.C. XYZ S.A.)
61 Analiza financiara a firmei (S.C. XYZ S.A.)
62 Analiza financiara pe baza bilantului (XYZ S.R.L., Bucuresti)
63 Analiza financiara pe baza ratelor de rentabilitate (S.C. XYZ S.A., Bucuresti)
64 Analiza financiara si organizatorica a societatii (S.C.XYZ S.A.)
65 Analiza financiara. Prognoze si rezultate financiare (S.C. XYZ S.A.)
66 Analiza fluxurilor financiare si monetare. Elaborarea tabloului de finantare (S.C. XYZ S.A., Resita)
67 Analiza gestiunii potentialului tehnic la o unitate economica (S.C. XYZ S.A.)
68 Analiza indicatorilor de eficienta a activelor circulante (S.C. XYZ S.A.)
69 Analiza indicatorilor economico financiari ai Schelei Ciuresti (S.C. XYZ S.R.L.)
70 Analiza legaturilor inflatie-somaj. Conexiuni si dependente
71 Analiza lucrarilor de imbunatatiri funciare exitente in Valea
72 Analiza micromediului. Diagnosticul strategic la SC XYZ SA
73 Analiza mijloacelor economice din patrimoniul firmei
74 Analiza motivarii personalului (S.C. XYZ S.R.L)
75 Analiza motivatiei in munca a salariatilor (S.C. XYZ S.A.)
76 Analiza nivelului si evolutiei ratei inflatiei in Romania
77 Analiza nivelului si evolutiei ratei inflatiei in Romania in perioada 1990 - 1999
78 Analiza oportunitatii si a procedurii de introducere si cotare la bursa a societatilor comerciale (S.C. XYZ S.A.)
79 Analiza performantelor financiare ale organizatiei
80 Analiza performantelor intreprinderii
82 Analiza procedurilor de asigurare (S.C. XYZ S.A.)
83 Analiza procesului de desfacere a produselor (S.C. XYZ S.A.)
84 Analiza procesului inflationist
85 Analiza regimului de eficienta al proiectului cu ajutorul indicatorului venit net actualizat
86 Analiza relatiei cost-pret la nivel de produs (S.C. XYZ S.A., Campulung)
87 Analiza relatiilor personalului cu clientii
88 Analiza rentabilitatii (S.C. XYZ S.A.)
89 Analiza rentabilitatii pe baza pragului de rentabilitate (SC XYZ SA Alexandria)
90 Analiza rezultatelor financiare. Analiza diagnostic (S.C. XYZ S.A.)
91 Analiza rezultatelor si performantelor (S.C. XYZ S.A.)
92 Analiza riscului de creditare si a celor asociate acestuia (XYZ S.A.)
93 Analiza riscului economic financiar si de faliment (S.C. XYZ S.R.L.)
94 Analiza riscurilor intreprinderii (S.C. XYZ S.A)
95 Analiza si diagnosticul economico-financiar(S.C. XYZ S.A., Bucuresti)
96 Analiza si importanta departamentului de resurse umane (S.C. XYZ S.A.)
97 Analiza si planificarea activitatii economico-financiare (S.C. XYZ S.A., Galati)
98 Analiza si valorificarea datelor privind gestiunea stocurilor (S.C. XYZ S.R.L.)
99 Analiza situatiei economico-financiara (S.C. XYZ S.A.)
100 Analiza situatiei financiar - patrimoniale

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19